Make your own free website on Tripod.com

Trenutno za vijesti vazi kao i za pismo . Kada stupim u kontakt sa centralom stranke tada ce i sve vijesti biti objavljivane . Do tada posjetite sledece sajtove :

WWW.aimpress.ch

WWW.ohr.int

WWW.nasa-borba.co.yu

GLAVNA STRANA