STRANKA              NEZAVISNIH             SOCIJALDEMOKRATA            REPUBLIKE       SRPSKE

 

PROGRAM

 

ZAŠTO SOCIJALDEMOKRATIJA ?

Ideja socijaldemokratije na ovim prostorima datira od pocetka vijeka i s vise ili manje uspjeha , ucestvuje u politickom zivotu . STRANKA NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA REPUBLIKE SRPSKE je stranka koja njeguje tradicije socijaldemokratije olicene u Srpskoj socijaldemokratskoj partiji Dimitrija Tucovica koja je bila aktivan clan Druge internacionale , pretece sadasnje Socijalisticke internacionale .Time preuzimamo sve vrijednosti svjetske socijademokratije primjenjive u danasnjim uslovima .

Ciljevi socijaldemokratije - sloboda , jednakost , pravednost i solidarnost su upravo ono sto je najpotrebnije Republici Srpskoj . To podrazumijeva da svaki covjek moze u slobodi razvijati svoju licnost kao odgovoran clan zajednice , ucestvovati u politickom , ekonomskom i kulturnom zivotu . Sloboda , pravda i solidarnost kao i uzajamna odgovornost koja proizilazi iz povezanosti , glavne su vrijednosti socijaldemotkratskih nastojanja .

STRANKA SLOBODE

SNSD su osnovali i u njenom radu ucestvuju ljudi slobodnog duha . S prepoznatljivim rukovodstvom , bez liderstva i autoritarnosti , s jasnom organizacionom strukturom , bez dogmatskih sema , oslobadjamo inicijativnost i kreativnost svih clanova . Nasa vizija buducnosti je jasna .

DRZAVA BLAGOSTANJA I SOCIJALNE PRAVDE

Drzava mora biti garant uspjesnog ekonomskog razvoja . Sistemom socijalne zastite , optimalne zaposlenosti i ostvarenih stopa privrednog rasta , kao temeljnih pretpostavki socijane drzave , ostvaricemo BOLJI ZIVOT GRADJANIMA REPUBLIKE SRPSKE .

REPUBLIKA SRPSKA

SNSD je stranka koja djeluje na cijelom prostoru Republike Srpske kao drzavotvornog entiteta u okviru Daytonske Bosne i Hercegovine . Republika Srpska je uslov opstanka srpskog naroda , a istovremeno je , po svom ustavnom odredjenju , drzava svih gradjana koji u njoj zive i ima perspektivu cije vrijednosti pripadaju svim njenim gradjanima . Politicka stabilnost koja pociva na Daytonskom Sporazumu i ustavnom sistemu Republike Srpske , ubrzana obnova i razvoj , su uslov demokratizacije drustva i ocuvanja trajnog mira . Daytonski sporazum je minimum politickog dogovora u BiH i bilo kakva revizija bi dovela do novih tenzija i sukoba na ovom prostoru .

CILJEVI POLITICKOG DJELOVANJA

 1. Zalazemo se za drustvo sa sto vise sloboda , demokratije , propariteta i socijalne sigurnosti , za drustvo solidarnosti i vladavine prava . Jedan od osnovnih ciljeva SNSD je da Republika Srpska stane u red modernih i civilzovanih drzava , utemeljenih na nacelima demokratije i slobode .
 2. Aktivno cemo se boriti za uspostavljanje trajnog mira na prostorima Balkana , ravnopravan ustavno - pravni i politicki status srpskog naroda i striktno sprovodjenje Daytonskog mirovnog sporazuma kao nacina trajnog opstanka Republike Srpske .
 3. Saradnja sa medjunarodnom zajednicom uz princip ravnopravnosti i dijaloga o svim pitanjima uz postovanje normi medjunarodne zajednice i za ostvarivanje ugleda u svjetskoj zajednici .
 4. Programske osnove i dugorocnu orijentaciju stranke zasnivacemo na nacelima ranije srpske i danasnjih zapadnoevropskih socijaldemokratija , koje su obezbedile najvise domete u drustvenom razvoju i pokazale najvise dinamicnosti i sposobnosti za razvoj demokratije . Pri tome cemo voditi racuna i o karakteristikama nasih drustvenih , ekonomskih i kulturnih uslova . Otvoreni smo za saradnju sa srodnim strankama slicnih programskih opredjeljenja .
 5. Zalagacemo se za sto raznovrsnije i sto efikasnije oblike drustvenih konsenzusa i utvrdjivanje opsteg interesa svih gradjana , kako bi interesi vecine bili iznad borbe za vlast .
 6. Trajno smo opredjeljeni za visestranacku parlamentarnu demokratiju jer samo ona moze da garantuje najvise oblike ljudskih sloboda i dostojanstvo zivota .
 7. Protivimo se svim vidovima diskriminacije . Garantujemo kao neprikosnovene osnovne slobode i prava covjeka i gradjanina , u skladu sa Evropskom konvencijom za zastitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim medjunarodnim standardima . Tu se posebno misli na ostvarivanje svih licnih , politickih , ekonomsko - socijalnih i drugih sloboda i prava .
 8. Opredjeljeni smo za trzisni karakter privrede . Podrzacemo privatizaciju koja ce dovesti do povecane konkurentnosti i ekonomske efikasnosti privrede u funkciji stvaranja veceg drustvenog proizvoda i blagostanja zemlje .Propisi o privatizaciji moraju biti jasni i omogucavati svakom gradjaninu da ostvari svoja prava i da ima ravnopravan tretman i mogucnost da bude aktivan ucesnik .Privatizacija znacajnih preduzeca mora biti u funkciji uvodjenja novih tehnologija i koristi za drzavu .
 9. Zalagacemo se za savremenu ekonomiju i otklanjanje slabosti u privrednom sistemu , kako bismo stvorili mogucnost za ostvarivanje potpune zaposlenosti . Stvaracemo uslove da se pravo na rad pretvori u pravo na zaposlenje , kako bi mlada generacija konacno prepoznala svoju buducnost .
 10. Razvojna ekonomska politika zasnivace se na novim i kvalitetno drugacijim prioritetima . Pruzucemo podrsku onim granama koje predstavljaju nasu komparativnu prednost na svjetskom trzistu . Podsticace se razvoj ekonomski opravdanih , malih i srednjih privatnih preduzeca u onim granama koje mogu proizvesti kvalitetne i konkurentne proizvode .
 11. Insistiracemo na institucijonalnom konstituisanju svih oblika kontrole proizvodnje i njenih rezultata u funkciji obezbedjenja ravnopravnog tretmana svih oblika svojine . Fiskalni sistem mora biti savremen poput razvijenih zapadnoevropskih zemalja i stimulativan za poreske obveznike .
 12. Podrzavacemo i pomagati slobodno osnivanje jakih sindikalnih organizacija , nezavisnih od drzave i politickih stranaka .
 13. U osnovu svojih politickih napora stvoricemo potrebu za vodjenje aktivne socijalne politike koja bi obezbedjivala socijalnu sigurnost i socijalnu solidarnost , a na prvom mjestu besplatnu osnovnu zdravstvenu zastitu i besplatno skolovanje , kao i garantovan nivo licnih i porodicnih penzija . Demografska politika mora biti rukovodjena podsticajnim mjerama , a ekonomska pomoc porodice spada medju najvaznije .
 14. Jedno od osnovnih pitanja nacionalnog sistema je razvoj sela .Poljoprivreda spada medju najvaznije prioritete razvojne ekonomske politike .Zato cemo se aktivno ukljuciti u definisanje i donosenje neophodnih mjera - zakonskih , organizacionih i drugih - za ozivljavanje domacinstva , od decenijama duge zapostavljenosti .Radicemo na poboljsanju uslova za poljoprivrednei druge djelatnosti koje zavise od razvoja poljoprivrede . Treba stvarati uslove da se definise kvalitetna agrarna politika kako bi selo postalo privlacno i za mlade ljude . Na taj nacin bi se zaustavio proces deagrarizacije i stvorili bi se uslovi da dodje do transformacije , iz sela sa starackim i pretezno zenskim stanovnistvom u vitalno i jako selo .
 15. Svesrdno cemo se angazovati na afirmaciji nacela slobode stampe . Zalozicemo se da najuticajniji mediji , kao radio i televizija , budu otvoreni za ravnopravno oglasavanje razlicitih politickih stavova i objektivno informisanje .
 16. Obezbedicemo da kultura , obrazovanje i nauka dobiju ulogu fundamentalno znacajnih djelatnosti , onih disciplina koje obezbedjuju pozitivan preobrazaj drustva i koje su garancija izvjesne , humanije i prosperitetnije buducnosti . Izboricemo se da se efikasnim institucionalnim rjesenjima onemoguci da ove djelatnosti , u periodu prelaska sa rusevina jednog drustvenog i privrednog modela na drugi , ne dodju u nepovoljan i stagnirajuci polozaj . Podrzavamo auotonomiju univerziteta po standardima razvijenog svijeta .
 17. U praksi cemo efikasno afirmisati ekolosku dimenziju privrednog i sveukupnog zivota . Doprinosicemo svim vidovima razvijanja ekoloske kulture , od zakonskih normi i unapredjivanja ekoloske svijesti , do ukljucivanja u planetarni model ekoloskih napora i programa . Zalagacemo se za uravnotezen , ekoloski prihvatljiv drustveni razvoj , uz racionalno trosenje prirodnih resursa . Nas cilj je ekoloski zdrava demokratska zajednica .
 18. Zalagacemo se za slobodu vjeroispovjesti.
 19. Istrajacemo u naporu da se izgradi dugorocan i konzistentan nacionalni program koji bi objedinio sve progresivne snage i koji moze obezbjediti srpskom narodu i drugim narodima koji sa nama zive , da postanu dio svjetske zajednice naroda .
 20. Opredjeljujemo se za trajno angazovanje kako bi se obezbjedio ravnopravni polozaj svih dijelova srpskog naroda i za njegovo duhovno i kulturno jedinstvo sa maticom .Taj cilj cemo najbolje ostvariti legitimacijom demokratske , miroljubive i ekonomski jake zemlje koja se oslanja na medjunarodne kriterijume , reciprocitete , posebne ugovore i politiku dobrosusjedskih odnosa .
 21. Zalazemo se da u okviru cjelovite i nedjeljive Republike Srpske , nacionalnim manjinama budu zagarantovana prava , po medjunarodnum standardima .
 22. Angazovacemo se da se na Balkanu stvaraju uslovi za dobrosusjedske i prijateljske odnose . Istu tu politiku zagovaracemo i u odnosu na Evropu i citav svijet . Izgradjivacemo ugled dobrih susjeda i miroljubive zemlje .
 23. Radicemo na tome da Stranka nezavisnih socijaldemokrata izraste u razvijenu i savremenu politicku stranke s ambicijama da bude oslonjena na sve drustvene slojeve . Organizaciono i programski se opredjeljujemo za samostalno politicko djelovanje , ali cemo biti spremni za ulazak u koalicije , kao i za usaglasavanje o raznim pitanjima sa strankama srodnih opredjeljenja .

OSTVARIVANJE PRAVA ZA SVE :

 1. PRAVO NA SLOBODU I DEMOKRATIJU kao opsteljudske vrijednosti koje pripadaju svim gradjanima Republike Srpske .
 2. PRAVO NA ODLUCIVANJE - po kome gradjani odlucuju o svom nacinu zivota , politickoj opciji uz odgovornost prema sebi , cjelokupnoj zajednici , prirodi i buducim generacijama ;
 3. PRINCIP JEDNAKOSTI po kome se stvaraju jednake mogucnosti , prava i obaveze bez obzira na pol , starost , drustveni status , nacionalnost i religijsku pripadnost ;
 4. PRAVO NA IZBOR ZANIMANJA I ZAPOSLJAVANJE kao i odgovornost za vlastiti drustveni i ekonomski polozaj pojedinca ;
 5. ZASTITA LICNE SVOJINE kao neprikosnovenog prava bez obzira koja opcija je na vlasti ;
 6. OCUVANJE NACIONALNE SVIJESTI , ali i medjunacionalna tolerancija . Nacionalnost se cuva razvojem demokratije , ekonomskim polozajem , kulturom , tradicijom , obrazovanjem, saradnjom s maticom srpskog naroda, ali i drugim narodima u susjedstvu . Pravo na nacionalnost srpskog naroda znaci priznavanje takvih prava i drugim narodima uz saradnju u izgradnji BOLJEG ZIVOTA .
 7. PRAVO NA DEMOKRATSKI POREDAK I DRZAVU bez totalitarizma i bez gusenja ljudskih sloboda , uz ostvarenje socijalne pravde ;

Drugi opsti sabor SNSD RS - e

Banja Luka , 27 . 06 . 1998 . godine

backtohomepage.JPG (5538 bytes)

statut2.JPG (4098 bytes)